Privacy statement

Waarom is dit privacy statement?

Dank voor de interesse in R&E Services BV en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

R&E Services BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderaan tref je de contactgegevens van R&E Services BV aan.

Als wij het over R&E Services BV hebben dan hebben wij het over de juridische entiteit R&E Services BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24236571. Handelend onder de naam R&E Services uitzendbureau.

Waarom heeft R&E Services BV uw gegevens nodig?

R&E Services BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt of om u schriftelijk per post of per e-mail te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan R&E Services uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de uitvoering van onze taken als uitzend en detacheringsbureau zoals beschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24236571, SBI-code 78201 Uitzendbureaus. Een en ander in de ruimste zin des woord.

Op welke wettelijke gronden mogen wij uw gegevens verzamelen?

 • Indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Indien deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Indien u daar toestemming voor heeft gegeven
 • Op basis van R&E Services BV gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

Persoonsgegevens die wij verzamelen? 

 • NAW-gegevens, e-mail, telefoon en overige noodzakelijke contactgegevens
 • Functie
 • Relevante werkervaring
 • Referenties en getuigschriften
 • Opleidingen
 • Cursussen
 • Beschikbaarheid
 • Of u in bezit bent van een geldig rijbewijs
 • Of u in bezit bent van eigen vervoer

Vanaf het moment dat u voor ons gaat werken

 • BSN
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Kopie geldige werkvergunning, wanneer noodzakelijk
 • Kopie geldig rijbewijs, wanneer noodzakelijk
 • Alle relevante gegevens welke noodzakelijk zijn om tot uitvoering van een overeenkomst te komen en wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen en in bewaring te hebben.
 • Verklaring omtrent gedrag (indien nodig voor de uitoefening van beroep)
 • Overige noodzakelijke gegevens welke benodigd zijn voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken wij?

R&E Services BV zal ook persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken. Dit betreft doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee R&E Services BV een zakelijke relatie onderhoudt.  Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relaties te onderhouden en/of het aangaan van een opdracht. 

Hoelang bewaard R&E Services BV uw gegevens?

R&E Services BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Tevens nemen wij wettelijke bewaartermijnen ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst en andere wettelijke bewaartermijnen in acht. Mocht u op eigen verzoek eerder dan de bovengenoemde termijn vernietiging wensen van uw gegevens, zoals vermeld in artikel 17 van de AVG, dan kunt u dit middels een e-mailbericht aan privacy@rebv.nl onder vermelding van onderwerp “vernietiging gegevens: uw naam”, daartoe verzoeken. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken uitvoeren en u hiervan in kennis stellen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van R&E Services BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. R&E Services BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren, deze gegevens worden zoveel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Analytische cookies

R&E Services BV maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. De verkregen informatie wordt slechts gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan R&E Services BV te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. R&E Services BV heeft hier geen enkele invloed op. Voor meer informatie verzoeken wij u de privacy statement van Google te raadplegen.

Hoe beveiligt R&E Services BV de verwerking van persoonsgegevens?

R&E Services BV zal er alles aan doen om de persoonsgegevens die u verstrekt, te beveiligen tegen, verlies, onrechtmatig gebruik, of ongeoorloofde toegang. R&E Services BV maakt daartoe gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, door toepassen van toegangsbeheer, firewalls en door beveiligde servers en het toepassen van encryptie voor bepaalde types gegevens, zoals financiële informatie en soortelijke gevoelige gegevens.

Databeveiliging/ wat te doen?

R&E Services BV neemt de bescherming van uw gegevens meer dan serieus en neemt doorlopend passende maatregelen dit zo te houden. Misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zal worden tegengegaan. De website van R&E Services BV maakt dan ook gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Al onze e-mailberichten worden versleuteld verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door R&E Services BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met R&E Services BV via privacy@rebv.nl. https://www.rebv.nl is een website van R&E Services BV. 

R&E Services BV
Rhijnspoor 225 B
2901 LB Capelle a/d IJssel
KvK: 24236571
Telefoon: 010-4334398
E-mailadres: privacy@rebv.nl

Actueel nieuws

 • ABU en NBBU stemmen cao’s op elkaar af

  ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe, vereenvoudigde en geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. “Dit is de grootste cao-herziening in 25 jaar”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

  Lees meer
 • ‘Huidige afrekenmodel houdt uitzenders in gijzeling’

  Het hanteren van het uurtarief in de uitzendbranche leidt vooral tot een race naar de bodem. Dit afrekenmodel doet geen recht aan de toegevoegde waarde die uitzendkrachten en uitzendbureaus leveren. ”Er moet iets drastisch veranderen in het verdienmodel van uitzendbureaus.”

  Lees meer
 • Uitzendwerk goed voor BV Nederland

  Iedereen in Nederland pofiteert van uitzendwerk. Uitzenden zorgt voor meer banen, minder ongereguleerd flexwerk en spekt de schatkist van de BV Nederland. Per saldo liggen de maatschappelijke baten zelfs tussen de € 1,1 en € 3 miljard per jaar.

  Lees meer