Nieuws

 • SNA Keurmerk

  04-10-2018

  Stichting Normering Arbeid Nen 4400-1 Aantal gecertificeerde ondernemingen gestegen

  Lees meer
 • Uitzendbureaus en payrollbedrijven snelstgroeiende bedrijven

  15-08-2018

  dienstverlening kent de meeste snelle groeiers en in die sector steken de uitzendbureaus er boven uit.

  Lees meer
 • Groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  23-05-2018

  CBS: groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  Lees meer
 • Flexbranche groeit met zes procent in 2018

  27-11-2017

  Flexbranche groeit met zes procent in 2018 De flexbranche blijft in 2018 groeien, door een verdere stijging van de vraag naar personeel. In drie jaar tijd werden al 200.000 uitzendbanen gecreëerd. ING Economisch Bureau verwacht dat na een urengroei in 2017 van circa zeven procent deze ook in 2018 op een hoog niveau

  Lees meer
 • CBS: meer banen dan ooit, vooral door uitzendbranche

  20-11-2017

  Het aantal banen is ook in het derde kwartaal verder toegenomen. Vergeleken met het tweede kwartaal nam het aantal banen met 51.000 toe. Ongeveer de helft van de nieuwe banen komen voor rekening van de uitzendbranche.

  Lees meer
 • CBS: grootste stijging uitzenduren in 10 jaar

  07-09-2017

  In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2% meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Het totaal aantal uitzenduren nam met 4,2% toe.

  Lees meer
 • Nieuwe locatie R&E Services

  16-05-2017

  R&E Services BV betrekt een nieuw en modern pand te Capelle a/d IJssel.

  Lees meer
 • Sterkste daling van de werkloosheid in tien jaar

  19-01-2017

  De werkloosheid blijft dalen. In december stonden 482.000 mensen geregistreerd als werkloos en werkzoekend, 17.000 minder dan in de maand ervoor.

  Lees meer
 • NBBU: flexschil belangrijk voor bedrijven

  07-12-2016

  Flexibele arbeid is essentieel voor ondernemingen en werkenden. Het wordt tijd dat politiek en vakbonden zich het belang van de flexschil gaan realiseren.

  Lees meer
 • 47.000 zzp’ers verliezen opdrachten door wet DBA

  19-09-2016

  Sinds de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zijn tot nu toe zo’n 47.000 zzp’ers opdrachten kwijtgeraakt. Van hen kon minder dan de helft verder op basis van payrolling, als uitzendkracht, of op een tijdelijk arbeidscontract.

  Lees meer
 • Belangrijk nieuws! WAADI

  16-03-2016

  Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regel

  Lees meer
 • Werknemers staan open voor flexcontract

  15-03-2016

  Van de werk(zoek)enden in de publieke sector zou 81% bereid zijn om een vaste baan op te geven voor een flexibel contract als die baan beter{ past bij hun }ambities en aanwijsbaar leuker is.

  Lees meer
 • Depotstelsel definitief van de baan

  29-01-2016

  De invoering van het depotstelsel, dat de g-rekening had moeten vervangen, is definitief van de baan. De Belastingdienst heeft besloten de G-rekeningen te continueren en toekomstbestendig te maken.

  Lees meer
 • 'VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet'

  29-01-2016

  'De VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet', zo laat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën weten. In zijn nieuwe voorstel gaat de fiscus werken met overeenkomsten per sector waarbij opdrachtgever en zzp'er samen verantwoordelijk zijn voor een zuivere arbeidsrelatie. Bovendien komt er zekerheid vooraf over hoe de fiscus de arbeidsrelatie tussen zzp'er en opdrachtgever beoordeelt.

  Lees meer
 • Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli van kracht

  29-01-2016

  De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet gaat in vanaf 1 juli 2015.

  Lees meer
 • Let op, Geen minimum voor inlenersaansprakelijkheid

  29-01-2016

  Ook als u op grond van inlenersaansprakelijkheid minder dan € 5.000 verschuldigd bent, zal de fiscus de schuld bij u invorderen. De Belastingdienst hanteert op dit punt geen doelmatigheidsgrens. Dit blijkt uit een toelichting op het intrekken van de cassatie in een rechtszaak. In de bewuste rechtszaak werd de indruk gewekt dat de fiscus alleen grote inleners aansprakelijk stelt.

  Lees meer
 • Hypotheek voor uitzendkrachten op basis van test

  29-01-2016

  Dankzij een nieuw initiatief kunnen flexwerkers zoals uitzendkrachten eenvoudiger aan een hypotheek komen. Hierbij is bij een hypotheekaanvraag niet het inkomen tot nu toe het uitgangspunt, maar het verwachte inkomen op basis van een online test.

  Lees meer