Nieuws

 • Coronavirus (COVID-19) update

  19-03-2020

  De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft niet alleen invloed op de gezondheid van veel mensen, ook de economie wordt door het virus geraakt. Het kabinet heeft een groot noodpakket aangekondigd om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. De duurste maatregel:

  Lees meer
 • Coronavirus (COVID-19)

  16-03-2020

  Beste collega’s, Zoals iedereen weet, is er in december een uitbraak van een nieuw coronavirus ook wel Sars-Cov-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts- en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan

  Lees meer
 • WAB baart horeca-ondernemers grote zorgen

  08-01-2020

  Een groot deel van de werkgevers in de horeca maakt zich zorgen over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die van kracht is geworden op 1 januari 2020. In de horeca werken veel flexkrachten en juist die worden door de komst van de WAB duurder. Meer dan de helft van de werkgevers weet nog niet wat de impact op het eigen bedrijf zal zijn.

  Lees meer
 • WAB

  08-01-2020

  In het Regeerakkoord 2017 werd aangekondigd dat het ontslagrecht zou wijzigen en er een verruiming van de ketenbepaling zou gaan plaatsvinden.

  Lees meer
 • Nieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

  08-01-2020

  Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt voor flexibele krachten en de lage voor vaste werknemers. De sectorpremie voor de WW verdwijnt, zo werd bekend op Prinsjesdag.

  Lees meer
 • ABU en NBBU stemmen cao’s op elkaar af

  30-07-2019

  ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe, vereenvoudigde en geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. “Dit is de grootste cao-herziening in 25 jaar”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

  Lees meer
 • ‘Huidige afrekenmodel houdt uitzenders in gijzeling’

  03-07-2019

  Het hanteren van het uurtarief in de uitzendbranche leidt vooral tot een race naar de bodem. Dit afrekenmodel doet geen recht aan de toegevoegde waarde die uitzendkrachten en uitzendbureaus leveren. ”Er moet iets drastisch veranderen in het verdienmodel van uitzendbureaus.”

  Lees meer
 • Uitzendwerk goed voor BV Nederland

  17-05-2019

  Iedereen in Nederland pofiteert van uitzendwerk. Uitzenden zorgt voor meer banen, minder ongereguleerd flexwerk en spekt de schatkist van de BV Nederland. Per saldo liggen de maatschappelijke baten zelfs tussen de € 1,1 en € 3 miljard per jaar.

  Lees meer
 • De NBBU-CAO voor uitzendkrachten is nu ook beschikbaar in een app.download hem nu!

  14-05-2019

  De NBBU-CAO voor uitzendkrachten is nu ook beschikbaar in een app.download hem nu!

  Lees meer
 • UPDATE NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

  14-05-2019

  Op dit moment is de NBBU nog volop in onderhandeling met de vakbonden FNV, CNV, Unie en LBV om, samen met de ABU, te komen tot twee gelijkluidende uitzendcao’s. Helaas hebben we op dit moment nog geen cao-akkoord bereikt. Ons streven is om op korte termijn, nog voor de zomer, tot een cao-akkoord te komen met alle partijen. Er wordt nu gesproken over een cao met een kortere looptijd tot medio 2021. Hierbij zetten we in elk geval in op een ingangsdatum waarbij er voor uitzendondernemingen voldoende tijd is om de wijzigingen op een goede manier te kunnen implementeren.

  Lees meer
 • Wat wil de werkende Nederlander in 2019?

  05-02-2019

  Meer loon, training en een betere werk/privé-balans – dat is waar de werkende komend jaar naar streeft. En ruim een op de tien werkenden (11%) gaat in 2019 op zoek naar een nieuwe baan.

  Lees meer
 • Uitzendbranche goed voor kwart banen uit Banenafspraak

  01-02-2019

  De uitzendbranche heeft afgelopen jaar flink bijgedragen aan het creëren van banen voor mensen met een beperking. Een kwart van de nieuwe banen voor deze doelgroep betreft een uitzendcontract of detachering.

  Lees meer
 • SNA Keurmerk

  04-10-2018

  Stichting Normering Arbeid Nen 4400-1 Aantal gecertificeerde ondernemingen gestegen

  Lees meer
 • Uitzendbureaus en payrollbedrijven snelstgroeiende bedrijven

  15-08-2018

  dienstverlening kent de meeste snelle groeiers en in die sector steken de uitzendbureaus er boven uit.

  Lees meer
 • Groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  23-05-2018

  CBS: groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  Lees meer
 • Flexbranche groeit met zes procent in 2018

  27-11-2017

  Flexbranche groeit met zes procent in 2018 De flexbranche blijft in 2018 groeien, door een verdere stijging van de vraag naar personeel. In drie jaar tijd werden al 200.000 uitzendbanen gecreëerd. ING Economisch Bureau verwacht dat na een urengroei in 2017 van circa zeven procent deze ook in 2018 op een hoog niveau

  Lees meer
 • CBS: meer banen dan ooit, vooral door uitzendbranche

  20-11-2017

  Het aantal banen is ook in het derde kwartaal verder toegenomen. Vergeleken met het tweede kwartaal nam het aantal banen met 51.000 toe. Ongeveer de helft van de nieuwe banen komen voor rekening van de uitzendbranche.

  Lees meer
 • CBS: grootste stijging uitzenduren in 10 jaar

  07-09-2017

  In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2% meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Het totaal aantal uitzenduren nam met 4,2% toe.

  Lees meer
 • Nieuwe locatie R&E Services

  16-05-2017

  R&E Services BV betrekt een nieuw en modern pand te Capelle a/d IJssel.

  Lees meer
 • Sterkste daling van de werkloosheid in tien jaar

  19-01-2017

  De werkloosheid blijft dalen. In december stonden 482.000 mensen geregistreerd als werkloos en werkzoekend, 17.000 minder dan in de maand ervoor.

  Lees meer
 • NBBU: flexschil belangrijk voor bedrijven

  07-12-2016

  Flexibele arbeid is essentieel voor ondernemingen en werkenden. Het wordt tijd dat politiek en vakbonden zich het belang van de flexschil gaan realiseren.

  Lees meer
 • 47.000 zzp’ers verliezen opdrachten door wet DBA

  19-09-2016

  Sinds de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zijn tot nu toe zo’n 47.000 zzp’ers opdrachten kwijtgeraakt. Van hen kon minder dan de helft verder op basis van payrolling, als uitzendkracht, of op een tijdelijk arbeidscontract.

  Lees meer
 • Belangrijk nieuws! WAADI

  16-03-2016

  Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regel

  Lees meer
 • Werknemers staan open voor flexcontract

  15-03-2016

  Van de werk(zoek)enden in de publieke sector zou 81% bereid zijn om een vaste baan op te geven voor een flexibel contract als die baan beter{ past bij hun }ambities en aanwijsbaar leuker is.

  Lees meer
 • Depotstelsel definitief van de baan

  29-01-2016

  De invoering van het depotstelsel, dat de g-rekening had moeten vervangen, is definitief van de baan. De Belastingdienst heeft besloten de G-rekeningen te continueren en toekomstbestendig te maken.

  Lees meer
 • 'VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet'

  29-01-2016

  'De VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet', zo laat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën weten. In zijn nieuwe voorstel gaat de fiscus werken met overeenkomsten per sector waarbij opdrachtgever en zzp'er samen verantwoordelijk zijn voor een zuivere arbeidsrelatie. Bovendien komt er zekerheid vooraf over hoe de fiscus de arbeidsrelatie tussen zzp'er en opdrachtgever beoordeelt.

  Lees meer
 • Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli van kracht

  29-01-2016

  De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet gaat in vanaf 1 juli 2015.

  Lees meer
 • Let op, Geen minimum voor inlenersaansprakelijkheid

  29-01-2016

  Ook als u op grond van inlenersaansprakelijkheid minder dan € 5.000 verschuldigd bent, zal de fiscus de schuld bij u invorderen. De Belastingdienst hanteert op dit punt geen doelmatigheidsgrens. Dit blijkt uit een toelichting op het intrekken van de cassatie in een rechtszaak. In de bewuste rechtszaak werd de indruk gewekt dat de fiscus alleen grote inleners aansprakelijk stelt.

  Lees meer
 • Hypotheek voor uitzendkrachten op basis van test

  29-01-2016

  Dankzij een nieuw initiatief kunnen flexwerkers zoals uitzendkrachten eenvoudiger aan een hypotheek komen. Hierbij is bij een hypotheekaanvraag niet het inkomen tot nu toe het uitgangspunt, maar het verwachte inkomen op basis van een online test.

  Lees meer