NBBU: flexschil belangrijk voor bedrijven

Gepubliceerd op 07-12-2016

Flexibele arbeid houdt bedrijven flexibel, innovatief en krachtig en biedt werknemers de kans om in te stromen en ervaring op te doen. Dit lijkt een open deur, maar vakbonden en politiek lijken alles in het werk te stellen om alle werkenden in een vast dienstverband te dwingen, zo stelt de NBBU.

De NBBU liet daarom een onderzoek verrichten naar de vraag welke waarde flexibele inzet heeft voor ondernemingen. Hiervoor is een enquête gehouden waarin 241 AWVN-leden, voornamelijk HR-verantwoordelijken en directeuren, hun mening hebben gegeven.

Inzet uitzendkrachten en zzp’ers

Uit deze enquête blijkt dat de meeste ondernemingen (85%) maken gebruik van intermediairs als uitzendbureaus en detacheerders of besteden werk volledig uit. Bijna de helft (43%) schakelt bovendien regelmatig tot vaak een zzp’er in. Zij zijn overwegend het meest tevreden over payrollbedrijven en contractors en uitzendbureaus.
Verder volgt uit de enquête dat uitzendkrachten vooral fluctuaties en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes oplossen, met name in productie-, logistiek- en administratief werk. Zzp’ers en gedetacheerden dragen benodigde specialistische kennis aan of verrichten ondersteunende taken in ICT, HR, management en marketing.

Flexwerk hard nodig

Het kunnen inzetten van flexkrachten is belangrijk voor bedrijven. Ruim driekwart (76%) van de voor dit onderzoek geïnterviewde bedrijven vreest voor een stijging van de werkdruk als inzet van externe flexibele arbeid onmogelijk zou zijn. Een derde (33%) is bang voor meer ziekteverzuim, 43% ziet zijn kosten toenemen. Bijna een kwart (24%) vreest in te boeten aan kwaliteit, bijna een vijfde (19%) ziet dat ook met zijn innovatieve kracht gebeuren. Tot slot overweegt 18% in deze situatie zijn bedrijfsactiviteiten zelfs naar het buitenland te verplaatsen.

Wet- en regelgeving vormt belemmering

Als flexibele inzet onmogelijk zou worden, zou dat onder meer betekenen dat ondernemingen vaker met bepaalde tijdcontracten werken, een eigen flexpool opzetten of personeel uitwisselen met andere organisaties. De huidige wet- en regelgeving vormt de grootste belemmering om flexibele arbeid in te zetten. Aanpassing daarvan – onder andere vervanging van de Wet DBA wordt genoemd – is dan ook een randvoorwaarde voor een positieve bijdrage van flexibele arbeid, zeggen de respondenten.

‘Dit onderzoekt sterkt ons door te gaan op de weg die wij hebben ingeslagen. Het gaat ons erom dat intermediairs een stevige positie op de arbeidsmarkt hebben’, aldus NBBU-directeur Marco Bastian.

Bron: NBBU

Terugkeren naar overzicht

Actueel nieuws

 • SNA Keurmerk

  Stichting Normering Arbeid Nen 4400-1 Aantal gecertificeerde ondernemingen gestegen

  Lees meer
 • Uitzendbureaus en payrollbedrijven snelstgroeiende bedrijven

  dienstverlening kent de meeste snelle groeiers en in die sector steken de uitzendbureaus er boven uit.

  Lees meer
 • Groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  CBS: groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  Lees meer