Belangrijk nieuws! WAADI

Gepubliceerd op 16-03-2016

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI

Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regels vast. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk). Voor beide vormen van bemiddeling staan in de WAADI gedragsregels. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de WAADI.

Terbeschikkingsstelling
De WAADI verstaat onder een terbeschikkingsstelling “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid”.

Regels WAADI In de WAADI staan voor het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk) onder andere de volgende regels:

 • de werkgever moet de werknemer dezelfde lonen en vergoedingen betalen als de inlener aan zijn eigen werknemers, in gelijke of gelijkwaardige functies, betaalt (Artikel 8, 
 • loonverhoudingsvoorschrift.
 • de werkgever (het bureau) mag de werknemer (de uitzendkracht) geen geld (of andere tegenprestatie) vragen voor het uitzenden (Artikel 9);
 • de werknemer (de uitzendkracht) mag niet uitgezonden worden naar (onderdelen van) bedrijven waar wordt gestaakt of die bezet zijn (Artikel 10);
 • de werkgever moet de werknemer (de uitzendkracht) van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek (Artikel 11, Doorgeleidingsplicht). 
 • de werknemer (de uitzendkracht) mag langer dan zes maanden naar één inlener uitgezonden worden.
 • de werknemer (de uitzendkracht) kan bij de Arbeidsinspectie een klacht indienen wanneer hij of zij denkt dat de werkgever zich niet houdt aan de WAADI.

Uitzendbureau

Uitleners moeten vanaf 1 juli in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Uitleners die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen dit telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio.

Inleners

De wet heeft ook consequenties voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt. Inleners mogen niet meer gebruikmaken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Inleners kunnen vanaf medio juli controleren of uitleners goed geregistreerd staan op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/waadi).

Boetes

De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer.

Bron: flexwijzer 2016

Terugkeren naar overzicht

Actueel nieuws

 • SNA Keurmerk

  Stichting Normering Arbeid Nen 4400-1 Aantal gecertificeerde ondernemingen gestegen

  Lees meer
 • Uitzendbureaus en payrollbedrijven snelstgroeiende bedrijven

  dienstverlening kent de meeste snelle groeiers en in die sector steken de uitzendbureaus er boven uit.

  Lees meer
 • Groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  CBS: groei flexcontracten, vooral bij jongeren met bijbaan

  Lees meer